Serwis www.pca.gov.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. cookie
strona domowa wyszukiwanie kontakt mapa strony
akredytacja:
nr rejestr.:
hasło:
zaloguj...
login:
hasło:
zaloguj...
PL | EN   
Aktualności
Komunikat nr 152 - 17.11.14 r. Badania tworzyw sztucznych - 31.10.14 r.
Komunikat PCA w sprawie zmian wymagań dla lab.badawczych wynikających z rozp.Min. Środowiska z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 0 poz. 1542).
Akredytowany przez niemiecką jednostkę akredytującą DAkkS organizator badań biegłości, zaprasza do udziału w programie: "Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wg normy PN-EN ISO 11357-3:2013".
Komunikat nr 151 / DA-04 - 24.10.14 r. LAB 5/2014 - 15.10.14 r.
Opublikowany został zmieniony Cennik opłat za czynności związane z akredytacją (dokument DA-04 wyd. 10 z 24.10.2014 r.). Cennik został wprowadzony Komunikatem nr 151 z dnia 24.10.2014 r.).
W piątym numerze dwumiesięcznika LAB - laboratoria, aparatura, badania ukazał się artykuł na temat zmian wynikających ze znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
ILAC News, Issue 46 - 01.10.14 r. Przedstawiciele NAAU w PCA - 25.09.14 r.
W najnowszym wydaniu ILAC News ukazał się artykuł omawiający korzyści, jakie polskiej gospodarce przyniosło podpisanie przez PCA dziesięć lat temu wielostronnego porozumienia EA MLA, a następnie porozumień ILAC MRA i IAF MLA.
W środę (24 września br.), odbyło się w Polskim Centrum Akredytacji spotkanie dyrektora PCA, dr. inż. Eugeniusza W. Roguskiego z przedstawicielami ukraińskiej jednostki akredytującej (ang.: National Accreditation Agency of Ukraine, NAAU): Vasylem Demchyshenem, pierwszym zastępcą przewodniczącego NAAU, Volodymyrem Chekalinem, przewodniczącym Rady ds. Akredytacji i Valerim Krasiukiem, kierownikiem Działu Jakości i Zarządzania Personelem NAAU.
informacje archiwalne
System oceny zgodności
Film promocyjny na temat systemu oceny zgodności
odtwórz film »

Promotional film on conformity assessment system
watch video »

Spot reklamowy na temat systemu oceny zgodności
odtwórz spot »
» Biała Księga BBN
» Sprawozdanie z działalności
» Badania biegłości
» Programy certyfikacji-ankieta
» Rachunki bankowe
» Szkolenia otwarte w 2014 r.
» Cennik (DA-04)
» Świadectwo ochronne
» Wzór pieczęci na certyfikatach

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem biuletynu informacyjnego PCA.


Jeśli jesteś zainteresowany akredytacją, a brakuje Ci informacji zapraszamy do praktyczego przewodnika.

liczba odsłon: 15 357 518
28.11.2014 r.
Polskie Centrum Akredytacji © 2006-2014