Serwis www.pca.gov.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. cookie
strona domowa wyszukiwanie kontakt mapa strony
akredytacja:
nr rejestr.:
hasło:
zaloguj...
login:
hasło:
zaloguj...
PL | EN   
Targi EuroLab 2012

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i podczas tegorocznych XIV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2012, - zarówno stoisko Polskiego Centrum Akredytacji, jak i zorganizowane przez PCA seminarium - cieszyły się wśród uczestników i zwiedzających dużym zainteresowaniem. Wielu chętnych skorzystało z bezpośredniej rozmowy z ekspertami PCA, którzy byli do dyspozycji przez wszystkie dni Targów.

Mimo iż dokładnie w tym samym czasie co seminarium PCA: "Bezpieczna żywność i woda pitna", odbywało się na terenie Targów kilka innych warsztatów, seminariów i konferencji, naszych wykładowców wysłuchało ponad 200-osobowe audytorium.

Otwierając seminarium, pani Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji wyjaśniła, że jego temat jest praktycznym rozwinięciem - ustalonego przez ILAC i IAF - hasła obchodów Światowego Dnia Akredytacji w 2012 r.

Seminarium składało się z czterech wykładów. Tadeusz Matras, kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów Badawczych (AB) omówił problematykę związaną z akredytacją laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących wyroby oraz systemy zarządzania, w kontekście bezpieczeństwa żywności i wody pitnej. Podkreślił znaczenie wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA, których PCA jest sygnatariuszem, wspierających wzajemne zaufanie i akceptację akredytowanych wyników certyfikacji, inspekcji, wzorcowań i badań. Przypomniał również zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 wskazujące obszary wymagające nadzoru, w zakresie których celowym jest wykorzystanie akredytacji.

Kompetencje techniczne akredytowanych laboratoriów badających żywość i wodę pitną - to temat prezentacji Kamili Skrzypczak-Zbiciak, specjalisty Działu AB. Natomiast Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu AB przedstawiła referat nt. akredytacji w specyficznych obszarach badań żywności i wody pitnej (badania GMO, badania sensoryczne, elastyczne zakresy akredytacji, metody referencyjne i metody desygnowane) oraz działań w celu harmonizacji oceny kompetencji.

Krzysztof Woźniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych, omówił działalność akredytowanych jednostek certyfikujących w obszarze żywności:

  1. rolnictwo ekologiczne,
  2. produkty tradycyjne i regionalne,
  3. produkty rolne i środki spożywcze - certyfikacja zgodności,
  4. FSM - system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg PN-EN ISO 22000.
Uwzględnił również udział jednostek certyfikujących w ocenie zgodności produktów spożywczych, według prywatnych programów certyfikacji: BRC Global Food Standard oraz QAFP Quality Assurance for Food Products i QMP Quality Meat Program (dwa nowe obszary).

Prezentacje z targów »

liczba odsłon: 17 722 014
10.10.2015 r.
Polskie Centrum Akredytacji © 2006-2015