Systemy zarządzania energią
Systemy zarządzania środowiskowego
Instalatorzy odnawialnych źródeł energii
Badanie bezpieczeństwa elektrycznego
Badanie bakterii z rodzaju Legionella
Badania odporności na ogień
Badania szczelności, wodoodporności i akustyki
Systemy zarządzania odpadami
Badania zawartości azbestu w powietrzu i materiałach budowlanych
Specjaliści ds.instalacji gazowych
Badania współczynnika odblasku znaków drogowych
Badania dróg w zakresie odporności na poślizg
Inspekcja dźwigów i wind
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Badania cegieł, bloczków betonowych, materiałów izolacyjnych, nadproży, dachówek i dachówek łupkowych
Zrównoważone pozyskiwanie drewna wg systemu PEFC
Inspekcja bezpieczeństwa maszyn w miejscu zainstalowania
Inspekcja spawania zbiorników ciśnieniowych oraz rurociągów
Badania kruszyw
Specjaliści oceniający ryzyko wystąpienia pożaru
Badania dynamiczne pali w celu zapewnienia bezpiecznych fundamentów
Badania nawierzchni terenów sportowych i placów zabaw
Badania ściśliwości, wytrzymałości i zanieczyszczenia gruntów oraz zanieczyszczeń wód gruntowych
Badania zmęczenia i naprężeń konstrukcji nośnych
Badania wyrobów budowlanych, takich jak okna, drzwi i żaluzje
Inspekcja sygnalizacji
Interoperacyjność kolei
Badania stali