Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Badania biegłości

Informacje ogólne

Wymagania PCA dotyczące uczestnictwa laboratoriów w PT/ILC zostały przedstawione w dokumencie DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości.

 

Wymagania dotyczące sprawozdań z uczestnictwa w PT/ILC:

  • Laboratoria są zobowiązane do przekazywania sprawozdań z uczestnictwa w PT/ILC zgodnie z wymaganiami podanymi w DA-05.
  • W wypadku nie uczestniczenia w PT/ILC laboratorium jest zobowiązane określić i stosować alternatywne metody zapewnienia jakości wyników i potwierdzania swojej biegłości.
  • W trakcie każdej oceny na miejscu auditorzy będą oceniać realizację wymagań DA-05 w laboratorium.
  • Szczególnie laboratorium musi wyjaśnić brak uczestnictwa w PT/ILC w wypadku dostępności odpowiednich dla jego działalności programów.

7 maja 2008 r. został zaakceptowany dokument EA-02/14 Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA (EA-02/14 Procedura dotycząca regionalnych porównań międzylaboratoryjnych we wzorcowaniach, wspomagająca EA MLA). Dokument ten jest obowiązkowy dla sygnatariuszy EA MLA, a przestrzeganie jego postanowień rozpoczyna się z dniem 7 maja 2009 r. Dotyczy on regionalnych porównań międzylaboratoryjnych dla laboratoriów wzorcujących, organizowanych z inicjatywy EA. Propozycję konkretnych programów mogą zgłaszać między innymi: członkowie EURAMET, akredytowani organizatorzy porównań międzylaboratoryjnych i inni kompetentni organizatorzy, jak też krajowe jednostki akredytujące. Uczestnictwo laboratoriów wskazanych przez krajową jednostkę akredytującą będzie obowiązkowe. Dokument jest dostępny na stronie EA:
www.european-accreditation.org

Data aktualizacji: 16.10.2015 10:00