Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania mikrobiologiczne dla obiektu badań - woda 01-07-2010

Informujemy Państwa o badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych w dziedzinie badań mikrobiologicznych wody. Organizatorem jest LGC Standards Proficiency Testing, organizator badań biegłości akredytowany przez UKAS (brytyjską jednostkę akredytujacą).

Program Quality in Water Analysis Scheme (QWAS) 2010: Program/Sample No. 412 Round No. 173 dotyczy badania następujących cech:

  • ogólna liczba mikroorganizmów (PN-EN ISO 6222 albo metody alternatywne)
  • E.coli (PN-EN ISO 9308-01 albo metody alternatywne)
  • bakterie z grupy coli (PN-EN ISO 9308-01 albo metody alternatywne)
  • enterokoki kałowe (PN-EN ISO 7899-2 albo metody alternatywne).

Formularz zgłoszeniowy (QWAS Application Form 2010) oraz inne szczegółowe informacje na temat powyższego programu znajdą Państwo na stronie internetowej:
www.lgcpt.com
Termin rozdysponowania próbek do 13.09.2010 r.

Zainteresowane Laboratoria samodzielnie zgłaszają swój udział bezpośrednio do organizatora oraz pokrywają koszty uczestnictwa w programie PT/ILC.
W przypadku zgłoszenia Państwa Laboratorium do udziału w powyższym programie, uprzejmie prosimy o pisemne przekazanie informacji o tym fakcie na adres e-mail: pt-ilc@pca.gov.pl.

Powrót