Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania tworzyw sztucznych 31-10-2014

Firma Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH (www.drrr.de) - akredytowany przez niemiecką jednostkę akredytującą DAkkS organizator badań biegłości, zaprasza do udziału w następującym programie badań biegłości (PT):
Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wg normy PN-EN ISO 11357-3:2013.
Program jest rekomendowany przez European co-operation for Accreditation (EA).

Termin zgłoszenia uczestnictwa: do 20.02.2015 r.

Zainteresowane Laboratoria samodzielnie zgłaszają swój udział bezpośrednio do organizatora oraz pokrywają koszty uczestnictwa w programie PT.

Formularz zgłoszeniowy 
Opis programu 

Powrót