Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Porównania laboratoryjne w zakresie analizy chemicznej oraz w innych dziedzinach (NMi, Holandia) 30-10-2007

Renomowany, krajowy instytut metrologiczny w Holandii, NMi, zaprasza do wzięcia udziału w programach porównań międzylaboratoryjnych. Laboratoria NMi są akredytowane jako organizator badań biegłości zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i wytycznymi ILAC G13.

Obecnie realizowane są programy w dziedzinie:
- analiza chemiczna: gaz ziemny, gaz rafineryjny, gaz kominowy, mieszaniny dwuskładnikowe, składniki siarkowe w metanie, ciekły propan, ciekły butan, ciekły węglowodór, tlenek azotu, dwutlenek siarki, gaz ziemny skroplony, woda, ścieki.

Ponadto, NMi organizuje porównania międzylaboratoryjne w następujących dziedzinach:

  •  elektryczność
  •  ciśnienie, masa, siła, lepkość
  •  gaz i przepływ gazu
  •  temperatura i wilgotność
  •  długość i geometria
  •  optyka i promieniowanie
  •  wzorce jonizujące

Aktualne informacje na temat porównań znajdują się na stronach internetowych NMi:
www.nmi.nl

Powrót