Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Dane laboratorium:

Zespół Laboratoriów Badawczych

ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 579-61-74 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 825-52-86

Email: itb@itb.pl

www: www.itb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 023AB 023

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Azbest - w tym usuwanie azbestu
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Wyposażenie elektroniczne - w tym oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne - w tym metale i kompozyty
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Meble
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Tekstylia i skóra, tkaniny, przędza, odzież oraz wyroby finalne
 • Drewno