Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków

Dane laboratorium:

Instytut Nafty i Gazu

ul. Bagrowa 1; 30-733 Kraków

Kontakt:

Telefon: 12 421-00-33 wew.: brak

12 653-25-12 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 12 430-38-85

Email: office@inig.pl

www: www.inig.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 041AB 041

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne - w tym metale i kompozyty
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy