Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 6b; 21-400 Łuków

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. B.Prusa 14; 21-400 Łuków

Kontakt:

Telefon: 25 798-23-71 wew.: brak

25 -- wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 25 --

Email: lab@puik.lukow.pl

www: www.puik.lukow.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1067AB 1067

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność