Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba

Kontakt:

Telefon: 15 845-10-27 wew.: brak

15 845-12-67 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 15 846-26-19

Email: labchem@dezamet.com.pl

www: www.dezamet.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1245AB 1245

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność