Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. św. Antoniego 1; 05-530 Góra Kalwaria

Dane laboratorium:

Laboratorium Analiz Wody i Ścieków

Moczydłów 86; 05-530 Góra Kalwaria

Kontakt:

Telefon: 22 727-23-20 wew.: brak

22 727-23-19 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 727-23-32

Email: laboratorium@zgkgk.pl

www: zgk.gorakalwaria.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1342AB 1342

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność