Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

"ALVENTA" S.A.

ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia

Dane laboratorium:

"ALVENTA" S.A.

ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia

Kontakt:

Telefon: 12 258-93-96 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 12 283-21-88

Email: mbalis@alwernia.com.pl

www: www.alwernia.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1364AB 1364

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki