Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz

ul. Korczaka 2; 87-300 Brodnica

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze ANCHEM Piotr Baśkiewicz

ul. Korczaka 2; 87-300 Brodnica

Kontakt:

Telefon: 56 493-27-60 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 56 493-27-60

Email: anchem@anchem.info.pl

www: www.anchem.info.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1415AB 1415

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność