Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4; 70-502 Szczecin

Kontakt:

Telefon: 91 485-95-40 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 91 485-95-09

Email: brak

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 177AB 177

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki