Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni

Al. Marszałka Piłsudskiego 8/12; 81-378 Gdynia

Kontakt:

Telefon: 58 660-75-20 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 58 661-68-14

Email: jolszewska@ijhars.gov.pl

www: brak

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 285AB 285

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność