Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

ul. J. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 473-15-65 wew.: brak

22 473-14-51 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 610-75-97

Email: ikolej@ikolej.pl

www: www.ikolej.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 310AB 310

Dziedziny badań:

 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Pojazdy