Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralne Laboratorium w Poznaniu

ul. Reymonta 11/13; 60-791 Poznań

Kontakt:

Telefon: 61 867-90-34 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 61 867-90-19

Email: labpoznan@ijhars.gov.pl

www: www.ijhars.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 370AB 370

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność