Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Armii Krajowej 3; 38-400 Krosno

Kontakt:

Telefon: 13 436-89-41 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 13 436-79-71

Email: buczek@inig.pl

www: www.inig.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 493AB 493

Dziedziny badań:

  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki