Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

ul. Niepodległości 66; 64-100 Leszno

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Niepodległości 66; 64-100 Leszno

Kontakt:

Telefon: 65 526-15-15 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 65 526-21-41

Email: anna.nowacka@psse-leszno.pl

www: www.psse-leszno.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 609AB 609

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność