Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku

ul. Ogrodowa 10; 15-027 Białystok

Kontakt:

Telefon: 85 653-78-55 wew.: brak

85 653-78-50 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 85 653-78-60

Email: labbialystok@ijhars.gov.pl

www: www.ijhars.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 705AB 705

Dziedziny badań:

  • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność