Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Cielcza, ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

Dane laboratorium:

Laboratorium

Cielcza ul. Gajówka 1; 63-200 Jarocin

Kontakt:

Telefon: 62 747-73-17 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 62 747-73-17

Email: laboratorium@pwikjarocin.pl

www: www.pwikjarocin.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 862AB 862

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność