Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Podstawa prawna

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) . 

  • ustawa_2017.pdf ustawa_2017.pdf
    Ustawa z 2016-04-13
    Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398)

Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Polskie Centrum Akredytacji zostało wskazane jako jedyna krajowa jednostka akredytująca w świetle ww. rozporządzenia.

Statut PCA
Statut Polskiego Centrum Akredytacji określa Zarządzenie Ministra Rozwoju nr 39 z dn. 15 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji.

Zarządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Akredytacji:

Data aktualizacji: 13.12.2017 10:40