Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PCA i ukraińską jednostką akredytującą (ang.: National Accreditation Agency of Ukraine, NAAU)
Polskie Centrum Akredytacji podpisało porozumienie o współpracy z mołdawską jednostką akredytującą (National Accreditation Centre of Republic of Moldova - MOLDAC)
Podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie oceny i nadzoru nad podmiotami akredytowanymi dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi laboratoriami urzędowymi, zawarte w dniu 3 lipca 2012 r. pomiędzy: Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Lekarzem Weterynarii i Polskim Centrum Akredytacji.
Podczas XXIII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych, które odbyło się w Warszawie, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Eugeniusz W. Roguski i Prezes Klubu POLLAB, Krystyna Krzyśko popisali porozumienie...
Polskie Centrum Akredytacji podpisało umowę o współpracy z białoruską jednostką akredytującą (ang.: Belarusian State Center for Accreditation, BSCA). Strony zobowiązują się do wymiany informacji, doświadczeń i dokumentów dotyczących akredytacji.
Została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji reprezentowanym przez Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego a Instytutem Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
Została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji reprezentowanym przez Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego...
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a National Center of Accreditation (Kazachstan) dotyczące współpracy oraz wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie akredytacji.
Zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000 - INEM Polska.
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące współpracy i wzajemnej wymiany informacji w zakresie wzrostu świadomości projakościowej diagnostów laboratoryjnych
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: Głównym Inspektorem JHARS) a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji
  1  2  3