Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie Polskiego Centrum Akredytacji z KLUBEM POLSKIE FORUM ISO 9000 28-04-2003

Mając na uwadze potrzebę pogłębienia zaufania do kompetencji akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania, rozwój krajowego systemu akredytacji zapewniający zgodność z międzynarodowymi standardami i pełną przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych stron oraz ścisłą współpracę pomiędzy Klientami akredytowanych jednostek certyfikujących, dnia 28.04.2003 roku Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Karol Hauptmann oraz Prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000 Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a KLUBEM POLSKIE FORUM ISO 9000.

 

Porozumienie to uzgadnia m.in., że:

PCA uznaje, że KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 jest reprezentantem podmiotów gospodarczych będących Klientami jednostek certyfikujących systemy zarządzania w Polsce,

PCA, jako krajowa jednostka akredytująca w Polsce, przedstawia, w zależności od potrzeb na sympozjach lub konferencjach KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 informacje o aktualnym stanie krajowego systemu akredytacji,

PCA i KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 zapewniają wzajemnie bezpośrednie łącza ze swoich stron internetowych na stronę partnera,

PCA i KLUB POLSKIE FORUM ISO 9000 wymieniają na bieżąco wszystkie istotne informacje, które mogą być wykorzystywane przez drugą stronę w celu stałego doskonalenia ich działalności związanej z krajowym systemem akredytacji,

PCA zasięga opinii KLUBU POLSKIE FORUM ISO 9000 w sprawach istotnych dla systemu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania i nadzoru nad akredytowanymi jednostkami.

Powrót