Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych a Dyrektorem PCA 30-08-2006

W dniu 30 sierpnia 2006 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (dalej: Głównym Inspektorem JHARS) a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji w sprawie wymiany informacji z prowadzenia ocen/kontroli w upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji jednostkach certyfikujących podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego, w ramach nadzoru nad akredytowanymi/upoważnionymi organizacjami.

 

Zgodnie z porozumieniem:

 1. Oceny/kontrole organizacji prowadzone są odpowiednio przez pracowników Polskiego Centrum Akredytacji oraz pracowników Głównego Inspektoratu JHARS, zgodnie z zakresami kompetencji określonymi odpowiednio w ustawie o systemie oceny zgodności i ustawie o rolnictwie ekologicznym;
 2. Obie strony zobowiązują się do przekazywania sobie informacji dotyczących ustaleń poczynionych podczas oceny/kontroli danej organizacji, które:
  • dotyczą zagadnień objętych nadzorem sprawowanym przez Głównego Inspektora JHARS nad upoważnionymi organizacjami,
  • dotyczą zagadnień objętych nadzorem sprawowanym przez Polskie Centrum Akredytacji nad akredytowanymi organizacjami, mogą mieć wpływ na zakres kolejnej oceny/kontroli danej organizacji;
 3. Obie strony mogą przekazywać sobie wszelkie informacje dotyczące ustaleń z oceny/kontroli organizacji, które uznają za właściwe, ze względu na prawidłowe funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli organizacji w rolnictwie ekologicznym;
 4. Informacje przygotowywane są na podstawie raportów/protokołów sporządzanych odpowiednio z oceny i kontroli organizacji.
Powrót