Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000-INEM Polska. 27-11-2008

W dniu 27 listopada 2008 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000 - INEM Polska. Celem podpisania porozumienia jest pogłębienie zaufania do kompetencji akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, jednostek weryfikujących system EAMS, handel uprawnieniami do emisji CO2, SO2, NOX, kogeneracji, jak również rozwój krajowego systemu akredytacji zapewniającego zgodność z międzynarodowymi standardami i przejrzystość dla wszystkich zainteresowanych stron.

Powrót