Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji. 19-01-2007

W dniu 19 stycznia 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych a Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji dotyczące współpracy i wzajemnej wymiany informacji w zakresie wzrostu świadomości projakościowej diagnostów laboratoryjnych. Współpraca ma na celu ustanowienie i wzmocnienie więzi pomiędzy obydwiema organizacjami, w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikobiologicznych w Polsce; Współpraca obejmuje m.in. bezpośrednie kontakty ekspertów, wspólne organizowanie seminariów i warsztatów oraz wymianę informacji nt. rozwoju zagadnień projakościowych w obszarze działania laboratoriów diagnostyki medycznej w Polsce.

Powrót