Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Umowa o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 09-10-2009

W dniu 9 października 2009 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji reprezentowanym przez Dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego a Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału, prof. dr hab. Pawła J. Kuleszę. Celem umowy jest upowszechnianie wiedzy związanej z problematyką systemu oceny zgodności i akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz określenie ramowych zasad współpracy. Przedmiotem umowy jest współpraca obu podmiotów w zakresie działalności Centrum Metrologii Chemicznej przy Wydziale Chemii (CMCh), która zapewni realizację studiów podyplomowych w zakresie metrologii chemicznej prowadzonych przez CMCh Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W ramach realizacji umowy:

PCA zapewni m.in.:

  • opracowanie programów ramowych i szczegółowych do bloku "Akredytacja" materiały dydaktyczne dot. akredytacji realizację zajęć programowych w uzgodnionym zakresie Centrum Metrologii Chemicznej zapewni:
  • nieodpłatne miejsce jednemu pracownikowi PCA w każdej kolejnej edycji studium podyplomowego w zakresie metrologii chemicznej kompleksową realizację pełnych studiów podyplomowych w ww. zakresie.

Centrum Metrologii Chemicznej zapewni:

  • nieodpłatne miejsce jednemu pracownikowi PCA w każdej kolejnej edycji studium podyplomowego w zakresie metrologii chemicznej;
  • kompleksową realizację pełnych studiów podyplomowych w ww. zakresie.
     
Powrót