Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

9 czerwca obchodzony jest już po raz dziesiąty Światowy Dzień Akredytacji (#WAD2017). W każdym roku przyświeca mu inne hasło. Tegoroczne brzmi: "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa".
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-23 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin ( wydanie nr 1 z dnia 11.05.2017 r.).
Sekretarz Generalny ISO, Przewodniczący ILAC i Przewodniczący IAF wydali wspólny komunikat w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025.
08 maja 2017

Komunikat nr 224

Komunikat nr 224 w sprawie akredytacji laboratoriów realizujących badania pola elektromagnetycznego do oceny ekspozycji na pole-EM w środowisku pracy dla potrzeb obszaru regulowanego.
04 maja 2017

Komunikat nr 223

Komunikat nr 223 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programów BRC Global Standards.
26 kwietnia 2017 r. Rada ds. Wielostronnego Porozumienia przy EA podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia dla PCA o obszar akredytacji organizatorów badań biegłości (PT) w odniesieniu do wymagań normy międzynarodowej ISO/IEC 17043.
Komunikat nr 222 w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią oraz nowelizacji dokumentu DACS-01.
10 kwietnia 2017

Komunikat nr 221

Komunikat nr 221 w sprawie stosowania symboli ILAC MRA i IAF MLA.
10 kwietnia 2017

Komunikat nr 220

Komunikat nr 220 w sprawie powoływania się na akredytację przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania.
Opublikowane zostało tłumaczenie dokumentu IAF MD 19:2016 "Dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych (w przypadkach, gdy zastosowanie próbkowania oddziałów nie jest właściwe)".
Komunikat nr 219 w sprawie nowelizacji dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
Polskie Centrum Akredytacji wzięło udział w II konferencji naukowo - szkoleniowej "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych", która odbyła się 9 i 10 marca 2017 roku w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT).
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    28