Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

27 października 2016

Wywiad z dyrektorem PCA

W "Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski", wydanie 11-12/2016 ukazała się rozmowa z dyrektorem PCA, Lucyną Olborską.
12 października 2016 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady ds. Akredytacji w nowym składzie.
18 października 2016

Projekt dokumentu DAVE-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVE-02 Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami - Projekt Wydania 1 z dnia 18.10.2016 r .
18 października 2016

Komunikat nr 209 / DA-11

Komunikat nr 209 z 18.10.2016 w sprawie nowelizacji dokumentu DA-11.
7 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności"
04 października 2016

Ewaluacja EA MLA

W Polskim Centrum Akredytacji zakończyła się ewaluacja – ocena równorzędna w ramach wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu (EA MLA / European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).
27 września 2016

Projekt dokumentu DAN-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/we w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie.
21 września 2016

Projekt dokumentu DAB-13

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-13 Akredytacja laboratoriów urzędowych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa ekologicznego - (projekt P3 wydania 1 z dnia 19.09.2016 r.).
Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej, wniosek PCA o dofinansowanie projektu e-Akredytacja został umieszczony na Liście Rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
12 września 2016

Komunikat nr 208 / DAB-10

Komunikat nr 208 z 12.09.2016 w sprawie opublikowania dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów badawczych - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.
Komunikat nr 207 z dnia 12.09.2016 r. w sprawie nowelizacji dokumentu ILAC-P15.
09 września 2016

Raport UNIDO

Prezentujemy raport UNIDO zatytułowany ISO 9001 - Its relevance and Impact in China, w którym omówione zostały wyniki ankiety dot. skuteczności certyfikacji systemów zarzadzania wg ISO 9001.
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    26