Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

08 maja 2017

Komunikat nr 224

Komunikat nr 224 w sprawie akredytacji laboratoriów realizujących badania pola elektromagnetycznego do oceny ekspozycji na pole-EM w środowisku pracy dla potrzeb obszaru regulowanego.
04 maja 2017

Komunikat nr 223

Komunikat nr 223 w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programów BRC Global Standards.
26 kwietnia 2017 r. Rada ds. Wielostronnego Porozumienia przy EA podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia dla PCA o obszar akredytacji organizatorów badań biegłości (PT) w odniesieniu do wymagań normy międzynarodowej ISO/IEC 17043.
Komunikat nr 222 w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią oraz nowelizacji dokumentu DACS-01.
10 kwietnia 2017

Komunikat nr 221

Komunikat nr 221 w sprawie stosowania symboli ILAC MRA i IAF MLA.
10 kwietnia 2017

Komunikat nr 220

Komunikat nr 220 w sprawie powoływania się na akredytację przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania.
Opublikowane zostało tłumaczenie dokumentu IAF MD 19:2016 "Dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych (w przypadkach, gdy zastosowanie próbkowania oddziałów nie jest właściwe)".
Komunikat nr 219 w sprawie nowelizacji dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
Polskie Centrum Akredytacji wzięło udział w II konferencji naukowo - szkoleniowej "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych", która odbyła się 9 i 10 marca 2017 roku w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT).
Planowane rozszerzenie działalności akredytacyjnej o obszar wskazany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego.
Ankieta w sprawie akredytacji producentów materiałów odniesienia (RMP).
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-11 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów" wraz z Załącznikiem nr 1 (projekt wydania 1 z 27.02.2017 r. ).
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    29