Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

21 września 2016

Projekt dokumentu DAB-13

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAB-13 Akredytacja laboratoriów urzędowych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby rolnictwa ekologicznego - (projekt P3 wydania 1 z dnia 19.09.2016 r.).
Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej, wniosek PCA o dofinansowanie projektu e-Akredytacja został umieszczony na Liście Rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
12 września 2016

Komunikat nr 208 / DAB-10

Komunikat nr 208 z 12.09.2016 w sprawie opublikowania dokumentu DAB-10 Akredytacja laboratoriów badawczych - dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.
Komunikat nr 207 z dnia 12.09.2016 r. w sprawie nowelizacji dokumentu ILAC-P15.
09 września 2016

Raport UNIDO

Prezentujemy raport UNIDO zatytułowany ISO 9001 - Its relevance and Impact in China, w którym omówione zostały wyniki ankiety dot. skuteczności certyfikacji systemów zarzadzania wg ISO 9001.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt Załącznika nr 1 do dokumentu DA-06 „Polityka spójności pomiarowej” – „Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach przewodności elektrycznej właściwej i pH” (projekt wydania 1 z 30.08.2016 r.).
12 sierpnia 2016

Broszura EA

Przedstawiamy tłumaczenie broszury EA "Accreditation – a tool to support regulators".
12 sierpnia 2016

Ogłoszenia o pracę

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje specjalisty PR do Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Promocji oraz kandydatów do pracy na zastępstwo.
Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji przystępuje do organizacji szkoleń nt. jakości wyników pomiarów chemicznych w laboratoriach badawczych.
11 sierpnia 2016

PCA INFO nr 13

Ukazało się najnowsze, 13. wydanie "PCA INFO - wydarzenia, opinie, perspektywy". Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.
03 sierpnia 2016

Komunikat nr 206

Komunikat nr 206 z dnia 3.08.2016 r. w sprawie zmian wymagań dotyczących realizacji pomiarów pola elektromagnetycznego w środowisku pracy do oceny ekspozycji na pole-EM.
Tłumaczenie dokumentu IAF MD 12:2016 Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach.
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21    32