Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 192 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-09 w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r.-tj.Dz.U.2013 r., poz.1015.
Polskie Centrum Akredytacji objęło patronatem II Europejski Kongres Jakości, organizowany w Warszawie, 17 marca 2016 r.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAPT-01 Akredytacja organizatorów badań biegłości – projekt wydania 5 z 25.02.2016 r. oraz projekt nowego formularza FAPT-06.
"Forum Przemysłowe" organizowane na Białorusi, w dniach 3-6 maja 2016 r.
Komunikat nr 190 z dnia 15.02.2016 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAP-04.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji – projekt wydania 9 z 9.02.2016 r.
Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – projekt wydania 6 z 9.02.2016 r.
08 lutego 2016

Komunikat nr 189

Komunikat nr 189 z dnia 5.02.2016 r. w sprawie wymagań sektorowych dla laboratoriów badawczych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
Opublikowany "Zakres działalności akredytacyjnej Polskiego Centrum Akredytacji" - wydanie 9 z 05.02.2016 r.
Opublikowany został dokument DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją” wyd. 11 z 27.01.2016 r. Dokument DA-04 został wprowadzony Komunikatem nr 188 z dnia 27.01.2016 r.
Zgodnie z nową ustawą o akredytacji z dnia 6 lipca 2015 r. uchwaloną przez Węgierski Parlament, z dniem 31 grudnia 2015 roku, zakończyła swoją działalność węgierska jednostka akredytująca (the Hungarian Accreditation Board, NAT).
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21    28