Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 154 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-06.
W czwartek (18 grudnia br.), odbyło się w Polskim Centrum Akredytacji spotkanie z udziałem dyrektora PCA, dr inż. Eugeniusza W. Roguskiego z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Republiki Armenii.
W dniu 16 grudnia br. dyrektor PCA, dr inż. Eugeniusz W. Roguski, wraz z zastępcą dyrektora PCA ds. akredytacji, Lucyną Olborską, uczestniczył w posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, w części poświęconej PCA.
01 grudnia 2014

Komunikat nr 153

Komunikat nr 153 z dnia 1.12.2014 r. w sprawie dokumentów EA i IAF obowiązujących w obszarze akredytacji weryfikatorów GHG.
17 listopada 2014

Komunikat nr 152

Komunikat nr 152 z dnia 17.11.2014 r. w sprawie zmian wymagań dla laboratoriów badawczych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
24 października 2014

Komunikat nr 151 / DA-04

Komunikat nr 151 z dnia 24.10.2014 r. w sprawie nowelizacji Cennika opłat za czynności związane z akredytacją - dokument DA-04.
23 września 2014

Komunikat nr 150

Komunikat nr 150 z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmian wymagań sektorowych dotyczących akredytowanej działalności laboratoriów badawczych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej...
Komunikat nr 149 z dnia 1.08.2014 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAPT-01.
Komunikat nr 148 z dnia 4.07.2014 r. w sprawie wycofania dokumentu DAC-11.
04 lipca 2014

Formularz FAC-08

Formularz przeglądu dokumentacji jednostki certyfikującej osoby w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012.
30 czerwca 2014

Komunikat nr 147

Komunikat nr 147 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie naliczania odsetek ustawowych od nieterminowych płatności.
18 czerwca 2014

Jubileusz PKN

Polskie Centrum Akredytacji od wielu lat współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie opiniowania i opracowywania norm. Nasi eksperci aktywnie uczestniczą w pracach 9 komitetów technicznych działających przy PKN.
1    16  17  18  19  20  21  22  23  24    26