Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Polskie Centrum Akredytacji zostało powołane na członka Komitetów Technicznych przy PKN.
29 października 2013

Komunikat nr 133

Informujemy, że zainteresowane jednostki oceniające zgodność mogą wnioskować do PCA o uwzględnienie w zakresie akredytacji obszarów, w którym prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność jako jednostki notyfikowane...
16 października 2013

Komunikat nr 132

Komunikat PCA w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja Laboratoriów Badawczych. Wymagania szczegółowe.
26 września 2013

Komunikat nr 131

Komunikat PCA w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.
28 sierpnia 2013

Komunikat nr 130

Komunikat PCA w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG.
26 lipca 2013

Komunikat nr 129

Komunikat PCA w sprawie akredytacji jednostek biorących udział w procesie oceny interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/57/WE.
Komunikat PCA w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących osoby, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012...
Komunikat PCA w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby, wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013...
05 lipca 2013

Komunikat nr 124

Komunikat PCA w sprawie wprowadzenia znowelizowanego dokumentu DAC-06.
01 lipca 2013

Komunikat nr 123

Komunikat w sprawie akredytacji weryfikatorów GHG z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012.
W dniach 26-28 czerwca br. odbył się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.
Międzynarodowa konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Akredytacji zorganizowana przez BSCA.
1    20  21  22  23  24  25  26  27  28    28