Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

28 lutego 2012

Komunikat nr 101

W sprawie nowelizacji dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji.
15 lutego 2012

Komunikat nr 99

W sprawie nowelizacji dokumentu DA-08 "Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu".
10 lutego 2012

Komunikat nr 98

W sprawie nowelizacji dokumentu DAC-18 Program Akredytacji Jednostek Certyfikujących gospodarkę leśną i łańcuch dostaw w systemie PEFC.
08 lutego 2012

Komunikat nr 97

W sprawie w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-14 Program akredytacji jednostek certyfikujących podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011.
06 lutego 2012

Komunikat nr 96

W sprawie nowelizacji dokumentu DAP-04 Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 92

W sprawie nowelizacji dokumentu DAC-10 Program akredytacji jednostek weryfikujących roczne raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 93

W sprawie zmian zasad stosowania znaku IAF MLA przez jednostki certyfikujące oraz tłumaczenie dokumentu IAF ML2:2011 Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 94

W sprawie nowelizacji dokumentu DAB-07 Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe.
15 grudnia 2011

Komunikat nr 95

W sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy BS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:2007).
16 października 2011

Komunikat nr 87

W sprawie wdrożenia dokumentu IAF MD 9:2011 do systemu akredytacji.
14 października 2011

Komunikat nr 86

W sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację systemów zarządzania jakością w produkcji bezpośrednich materiałów opakowaniowych produktów leczniczych wg PN-EN ISO 15378:2007.
09 września 2011

Komunikat nr 84

W sprawie nowelizacji dokumentu DAC-08 Akredytacja jednostek certyfikujących. Wymagania szczegółowe.
1    24  25  26  27  28  29  30  31  32    32