Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA było organizatorem konferencji pt. "Akredytacja: zapewnienie zaufania do sektora infrastruktury i budownictwa", która odbyła się 13 listopada br., w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
09 listopada 2017

Komunikat nr 240

Komunikat nr 240 z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zmian wynikających z opublikowania normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
09 listopada 2017

Komunikat nr 239

Komunikat nr 239 z dnia 9.11.2017 r.w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-3:2017.
09 listopada 2017

Komunikat nr 238

Komunikat nr 238 z dnia 9.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania środowiskowego, wynikających z opublikowania ISO/IEC 17021-2:2016.
09 listopada 2017

Komunikat nr 237

Komunikat nr 237 z dnia 9.11.2017 r. w sprawie warunków akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością i środowiskowego.
06 listopada 2017

Komunikat nr 236 / DAN-03

Komunikat nr 236 z dnia 6.11.2017 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.
06 listopada 2017

Komunikat nr 235 / DA-11

Komunikat nr 235 z dnia 6.11.2017 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.
20 października 2017

Projekt dokumentu DAN-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (projekt nr 2 wydania 4 z 19.10.2017 r.).
18 października 2017

Komunikat nr 234 / DAB-15

Komunikat nr 234 z dnia 18.10.2017 r. w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.
13 października 2017

Komunikat nr 233 / DA-04

Komunikat nr 233 z dn. 12.10.2017 r. w sprawie opublikowania dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją.
PCA objęło patronatem honorowym 8. sympozjum METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA, pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności", organizowanego przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (Kielce, 04 - 06 października 2017 r.).
PCA zorganizowało w Centrum im. Adama Smitha trzecią już w tym roku debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w szeroko rozumianej branży energetyki.
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    28