Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-23 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin ( wydanie nr 1 z dnia 11.05.2017 r.).
Sekretarz Generalny ISO, Przewodniczący ILAC i Przewodniczący IAF wydali wspólny komunikat w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025.
08 maja 2017

Komunikat nr 224

Komunikat nr 224 z dnia 5.05.2017 r. w sprawie akredytacji laboratoriów realizujących badania pola elektromagnetycznego do oceny ekspozycji na pole-EM w środowisku pracy dla potrzeb obszaru regulowanego.
04 maja 2017

Komunikat nr 223

Opublikowany został Komunikat nr 223 z dnia 4.05.2017 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programów BRC Global Standards.
26 kwietnia 2017 r. Rada ds. Wielostronnego Porozumienia przy EA podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia dla PCA o obszar akredytacji organizatorów badań biegłości (PT) w odniesieniu do wymagań normy międzynarodowej ISO/IEC 17043.
Komunikat nr 222 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią oraz nowelizacji dokumentu DACS-01.
10 kwietnia 2017

Komunikat nr 221

Komunikat nr 221 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie stosowania symboli ILAC MRA i IAF MLA.
10 kwietnia 2017

Komunikat nr 220

Komunikat nr 220 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie powoływania się na akredytację przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania.
Opublikowane zostało tłumaczenie dokumentu IAF MD 19:2016 "Dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych (w przypadkach, gdy zastosowanie próbkowania oddziałów nie jest właściwe)".
Komunikat nr 219 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAVG-01 Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
Polskie Centrum Akredytacji wzięło udział w II konferencji naukowo - szkoleniowej "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych", która odbyła się 9 i 10 marca 2017 roku w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT).
Planowane rozszerzenie działalności akredytacyjnej o obszar wskazany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego.
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    26