Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

11 lipca 2017

Komunikat nr 231

Komunikat nr 231 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby, prowadzących certyfikację według programu GLOBALG.A.P. CoC Łańcuch Kontroli nad Produktem.
Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAB-13 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
Komunikat nr 229 w sprawie opublikowania nowego dokumentu zawierającego dodatkowe wymagania specyficzne dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w obszarach programu OHSAS oraz BHP wynikające z opublikowania EA-3/13 M:2016.
26 czerwca 2017

Komunikat nr 228

Komunikat nr 228 w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych w zakresie nowego wydania norm: PN-EN 14789:2017-04, PN-EN 14790:2017-04, PN-EN 14791:2017-04, PN-EN 14792:2017-04, PN-EN 15058:2017-04.
W dniu 22 czerwca 2017 r. została dokonana korekta dokumentu DA-01 "Opis systemu akredytacji", wyd. 9.
Prezentujemy Sprawozdanie z działalności Polskiego Centrum Akredytacji za 2016 rok. Przedstawiamy w nim zapis najważniejszych działań zrealizowanych przez PCA w ubiegłym roku.
W dniach 12-16 czerwca 2017 r. Dyrektor PCA, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania i Kierownik Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Tajpej, w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy PCA a TAF.
08 czerwca 2017

Komunikat nr 227

Komunikat nr 227 w sprawie zmian w dokumentach stosowanych w działalności akredytacyjnej w zakresie programu PEFC.
W wyniku konkursu przeprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Pan Andrzej Kolasa został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora PCA.
Dyrektor PCA Lucyna Olborska została wybrana na Przewodniczącego Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw ( EA Communication and Publication Committee, EA CPC).
26 maja 2017

Komunikat nr 226

Komunikat nr 226 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria badawcze zmiany do normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04.
26 maja 2017

Komunikat nr 225

Komunikat nr 225 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie stosowania przez akredytowane laboratoria badawcze znowelizowanego wydania normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04.
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    28