Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

06 listopada 2017

Komunikat nr 236 / DAN-03

Komunikat nr 236 w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-03 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych.
06 listopada 2017

Komunikat nr 235 / DA-11

Komunikat nr 235 w sprawie nowelizacji dokumentu DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji.
20 października 2017

Projekt dokumentu DAN-02

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAN-02 Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (projekt nr 2 wydania 4 z 19.10.2017 r.).
18 października 2017

Komunikat nr 234 / DAB-15

Komunikat nr 234 w sprawie akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.
13 października 2017

Komunikat nr 233 / DA-04

Komunikat nr 233 w sprawie opublikowania dokumentu DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją.
PCA objęło patronatem honorowym 8. sympozjum METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA, pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności", organizowanego przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (Kielce, 04 - 06 października 2017 r.).
PCA zorganizowało w Centrum im. Adama Smitha trzecią już w tym roku debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w szeroko rozumianej branży energetyki.
22 września 2017

Problemy Jakości 9/2017

W najnowszym, wrześniowym wydaniu „Problemów Jakości” opublikowana została wypowiedź dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyny Olborskiej na temat roli akredytacji w zapewnieniu jakości w przemyśle rolno-spożywczym.
19 września 2017

Projekt dokumentu DARM-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DARM-01 "Akredytacja producentów materiałów odniesienia” (projekt wydania 1 z 11.09.2017 r.)
18 września 2017

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania".
18 września 2017

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVG-01 "Akredytacja weryfikatorów rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych".
18 września 2017

Projekt dokumentu DAVE-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAVE-01 "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS".
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    30