Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Akredytacja producentów materiałów odniesienia 06-03-2017

Polskie Centrum Akredytacji uprzejmie informuje zainteresowane strony o planowanym rozszerzeniu działalności akredytacyjnej o akredytację producentów materiałów odniesienia (RMP) w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034:2016 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia. Norma ta zawiera wymagania dotyczące kompetencji RMP oraz wymagania, zgodnie z którymi powinny być produkowane materiały odniesienia (RM), łącznie z certyfikowanymi materiałami odniesienia (CRM).

W pierwszym etapie rozszerzenia działalności akredytacyjne PCA zamierza uruchomić pilotażowy program akredytacji RMP w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034:2016.  

Mając na uwadze powyższe, Polskie Centrum Akredytacji zwraca się z prośbą do podmiotów zainteresowanych akredytacją RMP, w tym, udziałem w programie akredytacji pilotażowej, o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozyskane od Państwa informacje pozwolą na właściwe zaplanowanie i dostosowanie działań Polskiego Centrum Akredytacji do Państwa oczekiwań, w tym, przygotowanie programu pilotażowej akredytacji RMP.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać w terminie do 17.03.2017 r. na adres e-mail: . Wszystkim respondentom bardzo dziękujemy za udział w ankiecie.

Ankieta >> 

Powrót