Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Debata ekspercka: Akredytacja jednostek oceniających zgodność w obszarze żywności wysokiej jakości 06-12-2017

PCA zorganizowało w Centrum im. Adama Smitha czwartą i ostatnią już w tym roku debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w zakresie programów oceny zgodności w obszarze rolno-spożywczym (Warszawa, 05.12.2017 r.). Inspiracją dla tematu debaty był fakt wskazania sektora żywności wysokiej jakości jako strategicznego w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)".

W debacie uczestniczyli m.in.: Magdalena Świderska - Zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Artur Siedlarek - Dyrektor Biura Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych, Michał Rzytki - Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszenia Polska Ekologia, Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności w Instytucie Ogrodnictwa i akredytowanych podmiotów. PCA reprezentowali: Andrzej Kolasa - Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, Hanna Tugi - kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności oraz eksperci z działów akredytacji.

Podczas spotkania dyskutowano między innymi na temat właściwości i cech żywności, a także metod i procesów jej produkcji jako elementów decydujących o jej jakości, w rozumieniu "oczekiwań konsumenta" - oczekiwań, które wychodzą ponad kwestie bezpieczeństwa gwarantowanego prawem żywnościowym. Elementy tworzące wysoką jakość żywności odnoszą się do względów zdrowotnych, aspektów środowiskowych, społecznych czy etycznych. Sam fakt istnienia specyficznego systemu kontroli żywności stawia ją jako żywność o wysokiej jakości.

Ponadto w debacie omówiono kwestie dotyczące funkcjonowania akredytowanych programów oceny zgodności, w tym w obszarze: rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych, integrowanej produkcji roślin, programy: System Gwarantowanej Jakości Mięsa (QMP), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) oraz programy w obszarze certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS).

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas debaty była rola akredytacji w ocenie jednostek certyfikujących, prowadzących działalność w obszarze żywności. W celu harmonizacji podejścia w ocenach podmiotów oceniających zgodność, PCA opracowuje wraz z interesariuszami dokumenty serii DAC / DAB. Dokumenty te pozwalają zespołom oceniającym i ocenianym podmiotom wypracować wspólne podejście do zagadnień w skali całego kraju. Dzięki temu producenci żywności, niezależnie do której jednostki certyfikującej się zgłoszą, traktowani są wg tych samych zasad i na jednakowo wysokim poziomie.

Eksperci dyskutowali również o współpracy PCA z tzw. interesariuszami. PCA prowadzi oceny w procesach akredytacji oraz nadzoru nad udzielonymi akredytacjami. Oceny mają formę przeglądu dokumentacji, ocen na miejscu lub obserwacji działalności personelu jednostki u jej klienta. W obszarze oceny zgodności związanej z żywnością niezwykle istotnym aspektem jest komunikacja jednostki akredytującej z właścicielami programów certyfikacji czy regulatorami odpowiedzialnymi za wymagania sektorowe dla właściwych jednostek oceniających zgodność. Komunikacja ta przede wszystkim sprzyja skutecznemu nadzorowi nad jednostkami oceniającymi zgodność w obszarze żywności oraz zapewnia uwzględnienie w akredytacji interesów wszystkich zainteresowanych stron – powiedziała Hanna Tugi, kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności PCA.

Fot.: Mirosław Stelmach.

Powrót