Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Debata ekspercka: Akredytacja w obszarze energetyki 25-09-2017

PCA zorganizowało w Centrum im. Adama Smitha trzecią już w tym roku debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w szeroko rozumianej branży energetyki. W szczególności debata obejmowała tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN-EN 50001, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska, związanych z energetyką (Warszawa, 20.09.2017 r.).

W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy TAURON Wytwarzanie S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Centrum Badawczego PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne. PCA reprezentowali: Andrzej Kolasa - zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, eksperci PCA z działów akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarzadzania, certyfikacji wyrobów, osób i inspekcji, akredytacji laboratoriów, a także auditorzy zewnętrzni działający w obszarze EMAS.  

Podczas dyskusji poruszono kwestie systemu EMAS i jego roli w kreowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki, omówiono korzyści z funkcjonowania dobrowolnej akredytacji w zakresie certyfikacji systemu zarządzania energią określonego w normie PN-EN 50001, certyfikacji sprzętu dla potrzeb energetyki przez „upoważniony podmiot certyfikujący” w ramach Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 oraz kwestie akredytacji w obszarze emisji gazów odlotowych do środowiska. Dużą część debaty poświęcono tematom odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także perspektywy wykorzystania akredytacji w systemach oceny zgodności funkcjonujących w energetyce.

„Podjęte w ostatnich latach działania w zakresie oszczędności energii mają istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjność. Jednym z działań jest określenie ram prawnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki w ustawie z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa ta odwołuje się do systemów zarządzania środowiskowego określonych w rozporządzeniu EMAS lub systemów zarządzania energią opartych na polskiej normie (PN EN ISO 50001). Tu znaczącą rolę odgrywają jednostki akredytowane przez PCA” – powiedział zastępca dyrektora PCA.

Wypowiedź: Magalena Dziewa, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych.

Wypowiedż: Sławomir Krakowiak, auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

Wypowiedź: Maciej Krzyczkowski, Radca Prawny GDOŚ.

Wypowiedź: Piotr Chaja, Koordynator ds. Badań i Rozwoju Polskiej Akademii Nauk.

fot. Mirosław Stelmach

 

Powrót