Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do pracy w PCA 07-02-2019

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI  

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Asystent ds. Procesu

w Biurze Akredytacji

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie procesów związanych z oceną kompetencji laboratoriów badawczych w Dziale Akredytacji Badań Chemicznych w tym:
  • opracowywanie projektów harmonogramów i programów nadzoru,
  • przygotowywanie i organizacja ocen,
  • formalne sprawdzanie dokumentacji z ocen,
  • przygotowywanie projektów zakresów akredytacji do procesu decyzyjnego,
 • utrzymywanie kontaktów z laboratoriami – klientami PCA i zespołami auditorów,
 • udział w opracowywaniu procedur i dokumentów związanych z realizacją ocen kompetencji laboratoriów, w tym w zakresie nowych programów akredytacji,
 • udział w projektowaniu i realizacji działań doskonalących związanych z oceną kompetencji laboratoriów określonej branży badań.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: wyższe II stopnia
  • preferowane wykształcenie techniczne na kierunkach: ochrona środowiska, chemia ogólna, chemia fizyczna,
 • udokumentowany staż pracy (minimum 2 lata) w laboratorium badawczym lub doświadczenie w obszarze organizacji i nadzorowania systemów zarządzania w laboratoriach, w dziedzinach badań jak wyżej,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania,
 • znajomość j.angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentacji merytorycznej i z zakresu systemu zarządzania,
 • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows,
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnie i na piśmie,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu auditów w laboratoriach badawczych,

Oczekiwania dodatkowe:

 • wiedza z obszaru badań środowiska ogólnego i/lub paliw, chemii ciał stałych i podstaw metrologii,
 • umiejętność analizy dokumentów technicznych i sprawozdań z badań,
 • umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz oraz opinii i interpretacji,
 • pasja, inicjatywa i zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę umożliwiająca rozwój osobisty i nabywanie doświadczenia zawodowego w różnych obszarach funkcjonowania systemu oceny zgodności
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń oraz zdobywania uprawnień auditora wiodącego dla systemu zarządzania laboratorium
 • szeroki kontakt z organizacjami technicznymi i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi, funkcjonującymi w obszarze europejskiego i światowego systemu oceny zgodności
 • atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze i pakiet świadczeń dodatkowych

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@pca.gov.pl z dopiskiem OFERTA PRACY

Termin składania ofert upływa w dniu 11 marca 2019 r.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie i podpisanie następującej klauzuli:

„[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa, moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………
            Data i podpis

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-328 Warszawa, tel. 22 355 70 00, .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania współpracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia.

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

 

Powrót