Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA patronem honorowym 8. sympozjum pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności" 12-10-2017

PCA objęło patronatem honorowym 8. sympozjum METROLOGIA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA,  pt. "Metrologia podstawą systemu oceny zgodności", organizowanego przez Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 (Kielce, 04 - 06 października 2017 r.). Celem sympozjum było doskonalenie wiedzy w procesie spełnienia wymagań metrologicznych w systemach zarządzania oraz poznanie wymagań związanych z nowymi regulacjami prawnymi współcześnie niezbędnych w praktycznych zastosowaniach.

Jednym z punktów programu była prezentacja Polskiego Centrum Akredytacji pt. "Zasada podejmowania decyzji w działalności laboratoriów wg znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025", która złożyła się na dwuczęściową sesję poprowadzoną wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Głównym Urzędem Miar. Reprezentująca PCA Anna Kęsik, specjalista Działu Akredytacji Badań Chemicznych omówiła jedną z istotniejszych zmian w znowelizowanej normie ISI/IEC 17025, dotyczącą zasad podejmowania decyzji na podstawie otrzymanych wyników badań, w tym:

•           pojęcie tzw. zasady podejmowania decyzji w znowelizowanej normie ISO/IEC 17025

•           zasady podejmowania decyzji w Przewodniku ISO/IEC Guide 98-4

•           przykłady tzw. zasad podejmowania decyzji podanych w przepisach prawa

Celem większości wykonywanych badań w laboratoriach akredytowanych jest ocena spełniania wyspecyfikowanych wymagań, w związku z czym, nowelizowana norma ISO/IEC FDIS 17025:2017 wprowadza pojęcie "zasada podejmowania decyzji". Szczegółowo możliwe podejścia do wykorzystania niepewności pomiaru i określaniu granic tolerancji, akceptacji oraz przedziałów tolerancji i akceptacji podaje Przewodnik ISO/IEC Guide 98-4. Jednak, biorąc pod uwagę różnorodność możliwych podejść opisanych w Przewodniku, istotnym jest, aby w ocenie zgodności w poszczególnych obszarach regulowanych prawnie, wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji były identyczne – powiedziała A. Kęsik.

Powrót