Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

PCA patronem seminarium pt. "Nowe wyzwania dla laboratoriów" 19-10-2018

Polskie Centrum Akredytacji objęło patronatem seminarium organizowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Ogólnokrajową Sieć Laboratoriów Nadzorowanych LABIOMEN pt.: "Nowe wyzwania dla laboratoriów oraz X-lecie działalności Ośrodka Badań Biegłości". To cykliczne wydarzenie odbyło się w tym roku w dniach 18-19 października 2018 r. w Wiśle.

Tematem przewodnim seminarium były wymagania wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", istotne z punktu widzenia funkcjonowania laboratoriów posiadających certyfikaty akredytacji. Swoje prezentacje m.in. na temat szacowania niepewności pobierania próbek wygłosili eksperci reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą oraz działające w Polsce przedsiębiorstwa energetyczne.

Polskie Centrum Akredytacji, oprócz objęcia wydarzenia patronatem, wsparło je również merytorycznie. Dr Anna Kęsik z PCA wystąpiła z prezentacją na temat wymagań wydania 3. normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zwróciła w niej uwagę na najważniejsze zmiany oraz nieco odmienne podejście do przedstawiania wymagań. Prezentacja odnosiła się również do nowych wymagań, w tym dotyczących ryzyk oraz szans; przybliżyła też zmodyfikowane wymagania dotyczące zasobów, tzn.: w zakresie personelu, pomieszczeń, wyposażenia, systemów i usług wsparcia potrzebnych do zarządzania i prowadzenia działalności laboratoryjnej.

- "Pomieszczenia i warunki środowiskowe powinny być odpowiednie dla działalności laboratoryjnej  i nie powinny mieć negatywnego wpływu na ważność wyników. Dlatego też w niektórych sytuacjach zasadne jest rozpatrywanie ryzyka." – wyjaśniła dr Anna Kęsik z PCA. "Natomiast przy obliczaniu niepewności pomiaru należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne składowe, w tym wynikające z pobierania próbek, stosując odpowiednie metody analizy. Uzyskiwane dane w procesie potwierdzania ważności wyników powinny być zapisywane w taki sposób, aby możliwe było śledzenie kierunków ich zmian oraz, jeżeli to możliwe, powinny być stosowane techniki statystyczne w celu przeglądu wyników." – podsumowała A. Kęsik.

Seminaria LABIOMEN stanowią platformę wymiany doświadczeń i informacji o stosowanych praktykach badawczych paliw stałych w laboratoriach 34 przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Celem działalności Sieci LABIOMEN jest utrzymanie wysokich kompetencji laboratoriów prowadzących badania na potrzeby przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię z biomasy.

Powrót