Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAC-13 12-07-2018

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opinii projekt dokumentu DAC-13 "Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie rolnictwa ekologicznego" (projekt wydania nr 9 z dnia 12.07.2018 r.).

W znowelizowanym dokumencie DAC-13 zmiany zostały opracowane w związku z wdrożeniem wymagań poniższych aktów prawnych:

  • rozporządzenia  wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli produkcji ekologicznej,
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym,
  • rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia  27 stycznia 2009 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz oraz
  • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 31.07.2018 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAC-13 projekt wyd. 9.

Powrót