Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAN-01 20-11-2018

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) (projekt wydania 3 z dnia 19.11.2018 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uzupełnienie dokumentu o opis zasad dotyczycących prowadzenia przez PCA ocen w nadzorze oraz usunięcie z dokumentu zapisów będących powtórzeniem przepisów prawnych i wymagań innych dokumentów obowiązujących jednostki notyfikowane w obszarze CPR, w szczególności wytycznych i decyzji grupy jednostek notyfikowanych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 04.12.2018 r. na adres: 
projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAN-01 projekt wyd. 3.

  • DAN-01 wyd. 3 projekt P2 z 2018-11-19
    Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
  • DAN-01 wyd. 3 projekt P2 z 2018-11-19
    UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
Powrót