Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Debata ekspercka (wrzesień 2017): Akredytacja w obszarze energetyki 20-09-2017

PCA zorganizowało w Centrum im. Adama Smitha trzecią już w tym roku debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w szeroko rozumianej branży energetyki. W szczególności debata obejmowała tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN-EN 50001, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska, związanych z energetyką (Warszawa, 20.09.2017 r.).


W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy TAURON Wytwarzanie S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Centrum Badawczego PAN - Konwersja Energii i Źródła Odnawialne. PCA reprezentowali: Andrzej Kolasa - Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, eksperci PCA z działów akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarzadzania, certyfikacji wyrobów, osób i inspekcji, akredytacji laboratoriów, a także auditorzy zewnętrzni działający w obszarze EMAS. 

Podczas dyskusji poruszono kwestie systemu EMAS i jego roli w kreowaniu zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki, omówiono korzyści z funkcjonowania dobrowolnej akredytacji w zakresie certyfikacji systemu zarządzania energią określonego w normie PN-EN 50001, certyfikacji sprzętu dla potrzeb energetyki przez „upoważniony podmiot certyfikujący” w ramach Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 oraz kwestie akredytacji w obszarze emisji gazów odlotowych do środowiska. Dużą część debaty poświęcono tematom odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także perspektywy wykorzystania akredytacji w systemie oceny zgodności funkcjonujących w energetyce.

Zdaniem ekspertów, państwowa strategia działań w celu oszczędności energii, w której istotną rolę odgrywają jednostki akredytowane przez PCA, osiągnęła istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki, jej konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne.

„Podjęte w ostatnich latach działania w zakresie oszczędności energii mają istotny wpływ na poprawę efektywności ekonomicznej polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjność. Jednym z działań jest określenie ram prawnych na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki w ustawie z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa ta odwołuje się do systemów zarządzania środowiskowego określonych w rozporządzeniu EMAS lub systemów zarządzania energią opartych na polskiej normie (PN EN ISO 50001). Tu znaczącą rolę odgrywają jednostki akredytowane przez PCA” – powiedział A. Kolasa.

Zastępca dyrektora zaznaczył też, że w związku z wejściem w życie ustawy o efektywności energetycznej, PCA rozszerzyło obszar działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania o certyfikację dla normy PN EN ISO 50001.

„Od kwietnia bieżącego roku jednostki starające się o akredytację PCA, czy też starające się o rozszerzenie posiadanego zakresu o ten obszar, mogą składać takie wnioski do PCA. Obecnie mamy jedną jednostkę, która rozszerzyła swoją akredytację o normę PN EN ISO 50001 oraz jeden wniosek w tym zakresie. Natomiast akredytację dla systemu EMAS prowadzimy od kilku lat akredytując weryfikatorów z uwzględnieniem tego rozporządzenia” – wskazał zastępca dyrektora PCA.

System akredytacji prowadzony przez PCA jest spójny z systemem międzynarodowym. Dzięki temu akredytacja staje się pewnego rodzaju "paszportem" dla importu i eksportu towarów i usług.  Międzynarodowy system akredytacji służy polskiemu rządowi w osiągnięciu spójności rynku  wewnętrznego oraz konkurencyjności na rynku światowym.

Wypowiedź: Magalena Dziewa, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych.

Wypowiedż: Sławomir Krakowiak, auditor Polskiego Centrum Akredytacji.

Wypowiedź: Maciej Krzyczkowski, Radca Prawny GDOŚ.

Wypowiedź: Piotr Chaja, Koordynator ds. Badań i Rozwoju Polskiej Akademii Nauk.

fot. Mirosław Stelmach

Powrót