Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

Panel PCA podczas II Europejskiego Kongresu Jakości 21-03-2016

Zgodnie z art. 39 projektu ustawy o systemie oceny zgodności, PCA ma za zadanie "prowadzenie działań popularyzujących i promujących zagadnienia akredytacji". Biorąc powyższe pod uwagę, PCA objęło honorowym patronatem, organizowany przez Fundację Qualitas, II Europejski Kongres Jakości, w ramach którego PCA poprowadziło panel.

Spotkanie PCA składało się z dwóch części: krótkiej prezentacji kierownika Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych PCA, Krzysztofa Wożniaka oraz panelu dyskusyjnego.

W prezentacji omówiono następujące zagadnienia:

 • Ramy prawne i przedmiot akredytacji.
 • Akredytacja jednostek oceniających zgodność gwarancją jakości usług oceny zgodności wyrobów.
 • Rola i możliwości systemu akredytacji w znoszeniu barier dla swobodnego przepływu wyrobów i usług.
 • Wielostronne porozumienia EA MLA i ILAC MRA – znaczenia dla jakości nabywanych towarów i usług.

W panelu dyskusyjnym, natomiast wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron:

 • Katarzyna Hatowska - Kierownik Zakładu Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej,
 • Michał Rzytki, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Jacek Strykowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania KSC S.A. z Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 • Krzysztof Wożniak, kierownik Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych PCA.

Panel poprowadził Tadeusz Matras, Zastępca Dyrektora PCA. Podczas dyskusji podkreślono coraz powszechniejsze wykorzystanie akredytacji przez regulatorów jako wymaganie dla jednostek świadczących usługi oceny zgodności dla potrzeb obszarów regulowanych. Wyniki akredytowanej działalności są wykorzystywane jako miarodajna i wiarygodna podstawa nie tylko do oceny zgodności wyrobów/usług z mającymi zastosowanie wymaganiami, ale również do podejmowania decyzji, w tym decyzji administracyjnych. Zwrócono też uwagę na coraz większe zainteresowanie jakością przez organizacje oferujące wyroby i usługi, a przede wszystkim przez konsumentów towarów i usług, którzy oczekują potwierdzenia tej jakości w formie certyfikatów, świadectw czy sprawozdań z badań. Odpowiedzią na powyższe oczekiwania są potwierdzenia wydawane przez akredytowane jednostki oceniające zgodność. Podsumowując dyskusję, stwierdzono, że jakość wyrobów i usług dostępnych na rynku wymaga weryfikacji i potwierdzania. Potwierdzenie to jest tak samo istotne w obszarze regulowanym, jak i w obszarze dobrowolnym. Natomiast gwarancją potwierdzenia określonej, końcowej  jakości wyrobów i usług jest ich weryfikacja przez akredytowane jednostki oceniające zgodność.

Powrót