Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Działania promocyjne

PCA na XVII Targach EuroLab 2015 26-03-2015

Ponad 300 uczestników wzięło udział w seminarium Polskiego Centrum Akredytacji podczas pierwszego dnia XVII Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab (Warszawa, 18-20 marca 2015 r.).

"Każdego roku staramy się przedstawić Państwu takie tematy, które z naszego doświadczenia, wynikającego z ocen przeprowadzonych przez auditorów PCA, są tematami wymagającymi dokładnego omówienia i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Sięgając do historii - 4 lata temu temat seminarium był podobny do dzisiejszego i również dotyczył akredytacji w obszarach regulowanych. Jednak 4 lata temu wiedza nasza i doświadczenie w tym obszarze, były zupełnie inne - stąd konieczność powrócenia do tej problematyki. Większość z Państwa reprezentuje laboratoria badawcze, dlatego opracowaliśmy program seminarium pod kątem powiązania wyników badań z innymi procesami oceny zgodności, tj.: z certyfikacją, inspekcją i weryfikacją" - powiedziała Lucyna Olborska, zastępca dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji witając uczestników seminarium PCA, zatytułowanego: "Akredytacja w obszarach regulowanych. Zasady, uwarunkowania i stan aktualny".

Pięć bloków tematycznych, omówionych w ośmiu prezentacjach przez pracowników Działu Akredytacji Laboratoriów (AB) oraz Działu Akredytacji Jednostek Certyfikujących i Inspekcyjnych (AJ) Polskiego Centrum Akredytacji, złożyło się na 2,5-godzinne seminarium. Wszystkie prezentacje są dostępne pod linkiem umieszczonym pod tym tekstem, dlatego ograniczymy się do zasygnalizowania ich tematyki.

Pierwszy wykład, zatytułowany: "Akredytacja - rola, funkcje i ramy prawne w postanowieniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r." - wygłosiła Hanna Tugi, zastępca kierownika Działu AB. Podkreśliła w nim, m.in., iż "szczególna wartość akredytacji polega na tym, że stanowi ona wiarygodne potwierdzenie technicznych kompetencji jednostek, których zadaniem jest zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami".

W drugiej prezentacji Krzysztof Woźniak, kierownik Działu AJ oraz asystenci ds. procesu z tego działu: Barbara Zengel i Joanna Skrzypczak, omówili szczegółowo sektorowe wymagania przepisów prawa dotyczące oceny zgodności, przewidujące wykorzystanie akredytacji - czyli europejskie i krajowe przepisy stanowiące źródła wymagań.

Następnie Kinga Marciniak, administrator procesu w Dziale AB, przedstawiła ogólną charakterystykę wymagań prawnych, mających zastosowanie w akredytacji w obszarze badań.

Natomiast K. Woźniak scharakteryzował wymagania prawne, przewidujące wykorzystanie akredytacji w obszarze certyfikacji i inspekcji. W swej następnej prezentacji omówił problematykę akredytacji do celów notyfikacji.

"Akredytacja badań emisji / imisji w środowisku ogólnym i środowisku pracy" - to temat wykładu Marii Szafran, kierownika zespołu w Dziale AB.

W kolejnej prezentacji H. Tugi zajęła się perspektywami nowych programów akredytacji w badaniach, w obszarach regulowanych prawnie (laboratoria kryminalistyczne, fitosanitarne, pola elektromagnetycznego).

W kończącym seminarium wystąpieniu, J. Skrzypczak omówiła programy akredytacji jednostek certyfikujących żywność.

Po zakończeniu seminarium wielu uczestników skorzystało z możliwości zadania pytań prelegentom w stoisku firmowym Polskiego Centrum Akredytacji. Stoisko było licznie odwiedzane przez gości targów przez wszystkie dni - głównie z uwagi na możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami PCA, którzy wszystkim zainteresowanym udzielali niezbędnych wyjaśnień.

Powrót